PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Avand in vedere Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, COLEGIUL MEDICILOR ILFOV (”colegiul”) va comunica urmatoarele:

1. Operator: COLEGIUL MEDICILOR ILFOV
♦ adresa: Str. Aviator Popisteanu NR.46, sect.1, Bucuresti, Cod postal:012095
♦ telefon: 021-224.20.92
♦ e-mail: office@cmilfov.ro
♦ site: www.cmilfov.ro

2. Scopuri si temeiuri juridice de prelucrare a datelor.
a) In scopul profesional de indeplinire al obligatiilor legale din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată; Statutul Colegiului Medicilor din România, Regulamentului electoral, Codului de deontologie medicala si hotarari emise de Colegiul Medicilor din Romania sau de Colegiul Medicilor Ilfov, de a asigura respectarea de către medic a obligațiilor ce îi revin față de colegiu, pacient și de sănătate publica prelucram datele furnizate de către medici în mod direct, la momentul înscrierii în colegiu, la reavizarea anuală a certificatului de membru, la reatestare profesionala, la infiintarea cabinetelor medicale private, la desfasurarea activitatilor aprobate si organizate de colegiu incluzand si cursurile de pregatire si alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale, la cercetarea disciplinara, la utilizarea dotarilor sociale, profesionale, culturale si sportive ale colegiului, la solicitarea ajutoarelor materiale pentru situatii deosebite, la alegeri și ori de câte ori este necesar pentru desfășurarea în condiții de legalitate a activității profesionale, in baza art. 6(1) c) si e) din regulament, dupa caz.
b) Conform art. 411 lit.c) din Legea nr. 95/2006 avem obligatia legala de a va informa in scopul asigurarii dreptului dvs. de a participa la orice actiune organizata de colegiu. De asemenea si art. 412 lit. d) si e) din Legea nr. 95/2006 ne obliga sa va informam in vederea participarii dvs la manifestările iniţiate de organele de conducere, la activităţile profesionale sau de pregătire profesională iniţiate ori organizate de către organele de conducere naţionale sau locale, convocarii la şedinţele ori adunările colegiului. In baza art. 6(1) c) din regulament vor fi prelucrate doar categorii de date cu caracter personal strict necesare indeplinirii acestui scop.
c) Pentru incheierea si derularea unui contract cu colegiul, pentru emiterea documentelor fiscale conform obligatiilor legale pe care le avem ca urmare a atragerii de venituri la bugetul colegiului prin taxa de înscriere, cotizaţiile lunare ale membrilor, contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă, donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice, legate, drepturi editoriale, încasări din vânzarea publicaţiilor proprii, fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice cat si din alte surse, colectam date care sa certifice identitatea persoane fizice sau ale angajatilor persoanelor juridice in baza art 6(1) b) si c) din regulament. Vor fi prelucrate doar categorii de date cu caracter personal strict necesare fara de care colegiul nu va putea emite documente fiscale, să incheie un contract sau, dupa caz, nu va putea executa un contract in care sunteti sau veti fi parte.
d) Prin utilizarea de catre dvs. a datelor noastre de contact colectam date cu caracter personal pentru a face demersuri la cererea dvs. sau pentru indeplini o obligatie legala care ne revine in baza art 6(1) b) si c) din regulament. Vor fi prelucrate in special categorii de date cu caracter personal pe care le oferiti in mod voluntar. In unele cazuri pentru a putea raspunde la solicitari avem obligatia legala de a cere date cu caracter personal care sa certifice identitatea dvs.
e) În anumite cazuri colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale aplicanților pentru locurile de muncă din colegiu. În special, în cazul în care un aplicant ne trimite CV-ul sau alte documente care au legătură cu angajarea, la adresa postala de corespondenta sau electronic prin e-mail, prelucram date de identificare si contact, date privind studiile si cursurile, date privind istoricul profesional in baza art 6(1) b) si c) din regulament precum si date privind starea de sanatate in baza art. 9 (2) b) din regulament. Dacă angajăm persoana respectivă, încheind un contract de muncă, datele transmise vor fi stocate în scopul executării obligațiilor izvorâte din raportul de muncă, în conformitate cu cerințele legale.
f) Prelucram date cu caracter personal ale angajatilor pentru derularea contractului individual de munca, pentru indeplinirea obligatiilor legale care ne revin privind medicina muncii, securitatea si sanatatea in munca, situatii de urgenta si pentru alte situatii ce necesita consintamantul persoanei vizate in baza art. 6(1) a) – c) si art. 9 (2) a) si b) din regulament.
g) Prin accesarea de catre dvs. a site-ului colegiului exista posibilitatea sa avem acces la statistici care nu identifica o persoana dar o pot face identificabila in anumite conditii si anume adresa IP, locatia, ISP-ul, tipul de browser si sistemul de operare utilizat la accesarea website-ului. Persoana vizata daca va putea fi identificata va fi informata in momentul in care colegiul decide prelucrarea categoriilor de date de identificare electronica conform art. 14 din regulament.

3. Vor fi prelucrate doar categoriile de date cu caracter personal strict necesare in functie de fiecare scop in parte cum ar fi dar fara a se limita la: date de identificare si contact, elemente financiare, detalii despre membrii familiei, sanctiuni administrative, date privind starea de sanatate, date privind studiile si cursurile, date privind istoricul profesional.

4. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet. Multe site-uri internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie id. Un id cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele internet pot fi atribuite browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând unicul id cookie. Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile. Utilizarea site-ului ca vizitator nu implica stocarea de catre browserul dvs. a modulelor cookie. Site-ul cmilfov.ro nu utilizeaza module cookies.

5. Nu prelucram date cu caracter personal in scop de marketing direct decat pe baza consintamantului dvs. Aveti oricand dreptul la opozitie privind prelucrarea in scop de marketing direct.

6. Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către autoritati de stat conform obligatiilor legale ale colegiului, Colegiului Medicilor din Romania, instante judecatoresti, parchet, politie, avocati, experti, contabili, curieri, unitati de cazare si organizatorilor de evenimente, etc. în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării. De asemenea datele cu caracter personal ale membrilor colegiului pot fi disponibile public pe site-ul colegiului cu ocazia alegerilor conform regulamentelor electorale sau permanent pentru membrii cu functii in biroul executiv, consiliul judetean sau in comisii.

7. Datele dvs. cu caracter personal colectate conform scopurilor mentionate mai sus vor fi reținute in baza de date a colegiului si arhivate pe perioada de timp stabilita de legislatia nationala, tinand cont si de situatia in care datele sunt necesare colegiului pentru exercitarea unui drept in instanta sau, dupa caz, pentru indeplinirea obligatiilor rezultand din legislatie.

8. Aveti dreptul de informare si acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor catre dvs. sau alt operator desemnat de dvs., dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant.

9. Aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau va puteti adresa justitiei.

10. Pentru scopurile precizate mai sus colegiul nu colecteaza date cu caracter personal din alte surse fara informarea persoanei vizate.

11. Pentru scopurile precizate mai sus colegiul nu utilizeaza proces decizional individual automatizat si creare de profiluri.

12. Colegiul nu efectueaza transferuri de date cu caracter personal in alte tari terte sau catre organizatii internationale.

13. Nu sunt considerate date cu caracter personal in sensul Regulamentului UE 2016/679:
♦ datele care privesc persoane juridice si, in special, intreprinderi cu personalitate juridica, inclusiv numele si tipul de persoana juridica si datele de contact ale persoanei juridice;
♦ datele care nu sunt legate de o persoana fizica identificata sau identificabila sau datele cu caracter personal care sunt anonimizate astfel incat persoana vizata nu este sau nu mai este identificabila.

Colegiul prelucreaza date cu caracter personal conform Regulamentului UE 2016/679 si Legii 190/2018, fiind implementate masuri tehnice si organizatorice ce asigura securitatea acestora.
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea ca persoana fizica vizata cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați COLEGIUL MEDICILOR ILFOV in scris pe adresa Str. Aviator Popisteanu NR.46, sect.1, Bucuresti, Cod postal: 012095 sau direct la adresa de e-mail dpo@cmilfov.ro pentru responsabilul colegiului cu protectia datelor cu caracter personal dl. Branescu Constantin, reprezentant din partea entitatii COMPLETE MANAGEMENT SERVICES SRL inregistrata de colegiu la ANSPDCP. Cabinetele medicale private acreditate prin COLEGIUL MEDICILOR ILFOV in calitate de unitati sanitare operatoare de date cu caracter personal pot solicita direct entitatii responsabile cu protectia datelor la adresa de e-mail office@management-integrat.ro atat informatii legate de obligatiile legale pe care le au conform Regulamentului UE 2016/679 si Legii 190/2018 in special cele legate de salariatii acestora care sunt si membri ai colegiului cat si consultanta in implementarea acestor obligatii.
Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin Legea 95/2006 cat si pentru prelucrarea conform Regulamentului UE 2016/679 si Legii 190/2018 a datelor cu caracter personal de catre COLEGIUL MEDICILOR ILFOV, fiecare membru are obligatia de a anunta colegiului orice modificare a datelor sale de contact. Mai multe informatii se pot obtine la telefon 021-224.20.92 sau prin e-mail la adresa office@cmilfov.ro