ALEGERI C.D. 2023

 TURUL II – ALEGERI COMISIA DE DISCIPLINĂ A COLEGIULUI MEDICILOR ILFOV-2023 

Rezultate Alegeri Comisia de Disciplina a Colegiului Medicilor Ilfov- Turul II (05.10.2023):

  1. Dr. Cusu Mariana – Medic Primar Medicina de Familie – 25 voturi
  2. Dr. Afrim Valentin-Mihail – Medic Primar Medicina de Familie – 23 voturi
  3. Dr. Gutiu Ioan-Axente – Medic Primar Medicina Interna – 16 voturi
  4. Dr. Radu Daniel – Medic Primar Medicina de Urgenta – 12 voturi
  5. Dr. Tribus Laura-Carina – Medic Primar Medicina Interna si Gastroenterologie – 12 voturi

Eventualele contestații se vor depune in intervalul orar 10:00 din data 06.10.2023 și pana la 10:00 din data 07.10.2023 la adresa de email office@cmilfov.ro sau la sediul Colegiului Medicilor Ilfov in timpul programului de lucru afișat pe site-ul Colegiului.

_____________________________________________________________________________

Stimati colegi,

avand in vedere faptul ca in Turul I al alegerilor pentru Comisia de Disciplina a Colegiului Medicilor Ilfov, din data de 21.09.2023 nu s-a intrunit cvorumul de 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot necesar validarii alegerilor, este necesar desfasurarea celui de AL DOILEA TUR DE SCRUTIN al alegerilor

Turul II se va desfasura in format hibrid in data de 05.10.2023, la sediul Colegiului Medicilor Ilfov, str. Aviator Popisteanu nr. 46, sect. 1, Bucuresti, in intervalul orar 10-20 sau online, in acelasi interval orar.

______________________________________________________________________________

ALEGERI COMISIA DE DISCIPLINĂ A COLEGIULUI MEDICILOR ILFOV-2023

Colegiul Medicilor Ilfov anunță organizarea alegerilor pentru desemnarea membrilor in Comisia de disciplină a C.M. Ilfov.

Candidaturile pentru Comisia de Disciplina a Colegiului Medicilor Ilfov se depun la sediul C.M. Ilfov personal, prin poştă, prin curier sau electronic, până la data de 31.08.2023 in timpul programului de lucru.

            Alegerile se vor desfășura după cum urmează:

– Turul I: 21 Septembrie 2023;

– Turul II: 05 Octombrie 2023 (în condițiile în care în primul tur al alegerilor nu se întrunește cvorumul de 2/3 din numărul membrilor CM Ilfov cu drept de vot).

 Alegerile se vor desfășura în format hibrid, în zilele menționate anterior, în intervalul orar 10-20, la sediul Colegiului Medicilor Ilfov, str. Aviator Popisteanu nr. 46, sect 1, Bucuresti sau online, în același interval orar.

       Pentru Comisia Superioară de Disciplină alegerile se vor desfășura după cum urmează:

  • Turul I: 13 octombrie 2023 
  • Turul II : 27 octombrie (dacă este cazul)

    În temeiul art. 112 din Statutul Colegiului Medicilor din România, Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România a  adoptat   Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care prevede posibilitatea de a vota fizic (la secția de votare) sau prin mijloace de comunicare la distanță (vot electronic).
    Acest demers demonstrează angajamentul CMR pentru respectarea drepturilor membrilor săi de a alege și de a fi aleși, prin vot personal, direct, secret și liber exprimat, intenția de încurajare a participării tuturor membrilor la acest proces electoral democratic și determinarea de a investi în proiecte care valorizează progresele tehnologice ale prezentului în sprijinul consolidării și dezvoltării acestei organizații cu rol major în sistemul de sănătate și în societatea din România.

  Potrivit Regulamentului Electoral privind alegerea membrilor Comisiilor de Disciplină al Colegiului Medicilor din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 17.05.2023, (anexat) candidații trebuie să fie medici primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani și care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

  Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generală a colegiului, iar membrii Comisiei Superioare de Disciplină vor fi aleşi de Adunarea generală naţională.

Calitatea de membru în Comisia de Disciplină a CM Ilfov este incompatibilă cu aceea de membru în Comisia Superioară de Disciplină, precum și cu aceea de membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, cu excepția calității de membru în Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Ilfov , potrivit aceluiași Regulament.

 

Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde:

a) o declaraţie de candidatură;

b) un curriculum vitae;

c) o scrisoare de intenţie ce va conţine motivaţia candidatului, exprimarea interesului pentru poziţia vizată, propuneri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii administrativ-jurisdicţionale etc.

 

Declaraţia de candidatură va fi tehnoredactată şi va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific

b) vechimea în profesie;

c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;

d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare sau penale în ultimii 5 ani;

e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;

f) data şi semnătura olografă, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea  455/2001privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății– consolidare 18.08.2023

^ STATUTUL Colegiului Medicilor din România- din 25.03.2022