INFORMARE

INFORMARE

În baza alin.2, lit.b, art.414, Titlul XII, sectiunea a 2-a, din Legea 95/2006, privind refoma in domeniul sănătătii, republicată, care stipulează printe atribuțiile CMR “apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale medicului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului medical”;

În baza art.2, alin.1 si 2, Cap.1 din Statutul CMR, care stipulează: (1) Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică. (2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin.1, Colegiul Medicilor din România colaborează, în condiţiile legii, cu toate instituţiile competente”.

Colegiul Medicilor Ilfov se alătură și susține protestele celorlalte organisme profesionale, referitor la scăderea cu 30% a punctului de servicii medicale.

Vorbim despre prevenție în sănătate, dar îi falimentam în cunoștință de cauză pe cei care ar trebui să o facă

În ultimul an, Domnul Ministru Alexandru Rafila a vorbit despre prevenția în sănătate la fiecare ieșire publică pe care a avut-o! Pentru toate patologiile cu incidență uriașă în rândul românilor: boli cardio-vasculare, diabet, cancer – toată lumea își întoarce privirile către medicii de familie și serviciile ambulatorii, pentru creșterea prevenției. Se fac planuri naționale și legi în acest sens, așteptările cresc foarte mult.

România se găsește pe ultimele locuri în Europa în utilizarea asistenței medicale ambulatorii (date din 2021), cu un număr de consultații medicale per persoană de aproximativ 5, față de 6,7 media europeană.

Și în acest context, pe tăcute dar la vedere, să se știe, se pregătește scăderea cu 30% a valorii punctului de servicii medicale. Altfel spus, scăderea cu 30% a veniturilor  cabinetelor medicale.

Au spus-o și alții, o mai spunem și noi, veniturile cabinetului medical, sumele plătite greu și cu întârziere de către casele de asigurări pentru serviciile medicale furnizate de noi, nu reprezintă un venit sau un profit al medicului titular, ci o sumă de bani din care trebuie plătite salariile medicilor angajați, salariile asistentelor medicale, chiriile, furnizorii de tot felul și facturile lunare, taxele de autorizare sau de verificare periodică a unor dispozitive medicale, taxe și impozite de tot felul, iar ce rămâne la sfârșitul acestor plăți, dacă rămâne, reprezintă venitul medicului titular.

Nu doar că nu vedem nicio îmbunătățire a sistemelor de raportare cu un sistem informatic imposibil de utilizat, cu blocaje și întârzieri, ci acum vedem și o scădere cu 30% a veniturilor cabinetelor! Asta în condițiile în care salariile au crescut, chiriile și costurile de întreținere au crescut, avem inflație în continuare! Este inadmisibil și vom lua toate măsurile pentru a ne apăra!

Colegiul Medicilor Ilfov se va întruni pentru a analiza ce măsuri ar putea lua, împreună cu celelalte colegii teritoriale pentru a împiedica această măsură absurdă, care va arunca în aer medicina de familie si ambulatoriul de specialitate din România.

Colegiul Medicilor Ilfov

15.01.2024