COMISIA PROFESIONAL ŞTIINŢIFICĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, ACREDITĂRI ŞI AVIZĂRI

Componenţă:

Dr. TIMNEA Olivia – Preşedinte

Dr. MANICEA Gabriela – Membru

Dr. MOLODOI Alina – Membru

Dr. POPA Mircea Dan-Membru

 

Program audienţe:

Miercuri, 14-15

 

Atribuţii :

evidenta membrilor CM Ilfov (Registrul Medicilor)
eliberarea certificatelor de membru CMR
vizarea anuala a Certificatului de membru
eliberarea Certificatului profesional curent (good standing)
avizarea infiintarii cabinetelor medicale
avizarea activitatii medicilor pensionari
transferul medicilor
reatestarea profesionala a medicilor (in cazul medicilor care au intrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat intr-o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani)
aplicarea Programului de Educatie Medicala Continua
avizarea posturilor scoase la concurs si desemnarea reprezentantilor CM Ilfov in comisiile de examinare
eliberare adeverinte privind punctajul profesional al medicilor necesare la sustinerea concursurilor pe post

 

⇐(inapoi)