E.M.C.

EDUCAŢIA MEDICALĂ CONTINUĂ (E.M.C.) este reglementată prin:

  • DECIZIEI nr. 12 din 29 iunie 2018 a C.N. al C.M.R. privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor