TAXE ŞI COTIZAŢII

 

CUANTUMUL COTIZAȚIEI LUNARE de membru al Colegiului Medicilor din România începând cu data de 01 ianuarie 2024 

(conf. Deciziei 17/2023 a Consiliului Naţional Colegiului Medicilor din România):

  • 100 ron- pentru membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic.
  • 50 ron- pentru medicii rezidenţi.
  • 5 ron- pentru medicii care nu desfăşoară activitate medicală şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România


Sunt scutiţi de plata cotizaţiei
:
a) medicii care au solicitat suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, pe durata suspendării;
b) medicii cărora li s-a aplicat sancţiunea de suspendare a calităţii de membru, pe perioada suspendării;
c) medicii care au statutul de veterani de război;
d) medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.

Cotizaţia se plăteşte lunar, până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.

Neplata cotizaţiei  datorate Colegiului Medicilor din România pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din Romania până la plata cotizaţiei datorate şi a penalităţilor aferente.

Sancţiunea se aplică de către Comisia de disciplină la sesizarea Comisiei administrative şi financiar-contabile a Colegiului teritorial.

Decizia de suspendare se comunică Ministerului Sănătăţii, Casei de asigurări de sănătate judeţene şi angajatorului medicului suspendat.

(conf. Statutului Colegiului Medicilor din România si  Deciziei 17/2023 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România)

 ____________________________________________________________________________________________________

TAXE PERCEPUTE LA NIVELUL COLEGIULUI MEDICILOR ILFOV

Taxă infiinţare Cabinet Medical Individual 40 Euro
Taxă infiinţare Unitati Medicale- SRL 500 Euro/specialitate
Taxă înfiinţare CMI din SRL 100 Euro
Taxă creditare simpozioane 700 ron
Taxă eliberare duplicat Certificat de membru CMR 100 ron
Taxă reatestare profesională 3.000 ron
Taxă eliberare Certificat Profesional Curent 50 ron
Taxă urgenţă * 100 ron

(* documentele se eliberează în regim de urgenţă în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii în acest sens)

____________________________________________________________________________________________________

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

  1. Prin ordin de plată în contul:

Colegiul Medicilor Ilfov

CIF: 12438943

Cont Bancar: RO74BTRL04801205318840XX,

Banca Transilvania, suc. Chibrit

  1. Cu numerar la sediul Colegiului Medicilor Ilfov, str. Aviator Popişteanu, nr. 46, sect 1, Bucureşti.

Program:Luni – Joi 08:00-16:00. Vineri – 8:00-14:00