TRANSFERUL MEDICILOR DE LA UN COLEGIU TERITORIAL LA ALT COLEGIU TERITORIAL

Reglementare: Decizia nr.10/2009 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România.

Membrii Colegiului Medicilor din România luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial se pot transfera în cadrul altui colegiu teritorial în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi vor fi luaţi în evidenţa acestuia din urmă în baza următoarelor documente:

  1. notă de transfer;
  2. copie de pe documentele-suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) şi pregătirea profesională (rezident, specialist, primar);
  3. copie de pe actul de identitate cu noul domiciliu şi, după caz, certificat de căsătorie sau divorţ (numai la schimbarea numelui şi/sau a stării civile);
  4. adeverinţă de încadrare de la noul loc de muncă sau de exercitare a profesiei. Pentru perioadele de întrerupere a activităţii medicale poate fi solicitată copie de pe cartea de muncă;
  5. copie de pe decizia de pensionare (dacă este cazul).

 

Nota de transfer se eliberează de către colegiul unde este înregistrat medicul, în baza unei cereri (descarca).

Inaintea eliberării notei de transfer, medicul solicitant are obligaţia de a achita la zi cotizaţia datorată către colegiul de unde doreşte să plece.

Nota de transfer va fi înmânată, sub semnătură, solicitantului şi poate fi însoţită, la cererea medicului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordării certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.

 

Cotizaţia plătită în avans se va vira către colegiul unde urmează să se transfere medicul, făcându-se menţiune în nota de transfer.

În registrul de evidenţă al medicilor se va menţiona colegiul la care s-a transferat medicul.

 

Dacă la nivelul colegiului de unde se transferă medicul s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a fost declanşată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care medicul se transferă.

 

La luarea în evidenţă a medicului de către noul colegiu teritorial se va emite un nou certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu un cod corespunzător, şi se va reţine cel anterior.