TAXE ŞI COTIZAŢII

 

TAXA DE ÎNSCRIERE ÎN COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Taxa de înscriere în Colegiul Medicilor din România este de 50 ron (incepand cu data de 01 februarie 2017)

____________________________________________________________________________________________________

CUANTUMUL COTIZAȚIEI LUNARE de membru al Colegiului Medicilor din România

  • Medici in activitate (inclusiv pensionari si medici rezidenti) – 50 roni*
  • Medicii fara activitate medical (inclusiv pensionari)- 5 ron

*Incepand cu 01.05.2019


Sunt scutiţi de plata cotizaţiei
:*-incepând cu data de 01 mai 2019

a) medicii care au solicitat suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România, pe durata suspendării;
b) medicii carora li s-a aplicat sancţiunea de suspendare a calităţii de membru, pe perioada suspendării;
c) medicii care au statutul de veteran de război;
d) medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
 (conf. Deciziei nr.5/2008 a Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania)

Cotizaţia se plăteşte lunar, până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.

Neplata cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor din România pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din Romania până la plata cotizaţiei datorate şi a penalităţilor aferente.

Sancţiunea se aplică de către comisia de disciplină la sesizarea Comisiei administrative şi financiar-contabile a Colegiului Medicilor din Romania.

Decizia de suspendare se comunică Ministerului Sănătăţii, casei de asigurări de sănătate judeţene şi angajatorului medicului suspendat.

(conf. Statutului Colegiului Medicilor din România si Deciziei 5/2008 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România)

 ____________________________________________________________________________________________________

TAXE PERCEPUTE LA NIVELUL COLEGIULUI MEDICILOR ILFOV

Taxă infiinţare Cabinet Medical Individual 40 Euro
Taxă infiinţare Unitati Medicale- SRL 500 Euro/specialitate
Taxă înfiinţare CMI din SRL 100 Euro
Taxă creditare simpozioane 700 ron
Taxă eliberare duplicat Certificat de membru CMR 100 ron
Taxă reatestare profesională 3.000 ron
Taxă eliberare Certificat Profesional Curent 50 ron
Taxă urgenţă * 100 ron

(* documentele se eliberează în regim de urgenţă în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii în acest sens)

____________________________________________________________________________________________________

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

  1. Prin ordin de plată în contul:

Colegiul Medicilor Ilfov

CIF: 12438943

Cont Bancar: RO74BTRL04801205318840XX,

Banca Transilvania, suc. Chibrit

  1. Cu numerar la sediul Colegiului Medicilor Ilfov, str. Aviator Popişteanu, nr. 46, sect 1, Bucureşti.

Program:Luni – Joi 08:00-16:00. Vineri – 8:00-14:00