• Actualizarea datelor personale și profesionale ale medicilor

Actualizarea permanentă a datelor personale și profesionale ale medicilor este necesară în vederea actualizării continue a bazei de date a Colegiului Medicilor Ilfov și a Registrului Medicilor din România, obligație prevazută în Legea 95/2006.

În acest sens, medicul în cazul în care înregistrează o schimbare a datelor personale și/sau profesionale declarate la înscrierea în Colegiul Medicilor Ilfov, are obligația ca în termen de 30 de zile de la apariția modificărilor să înștiințeze în scris CM Ilfov printr-o cerere (descarcă cererea)

Cererea se completează în cazul: schimbării numelui, a domiciliului, modificării datelor de contact/corespondență (telefon fix, telefon mobil, adresa email), modificării gradului profesional, obținerii celei de-a doua specializări, obținerii de atestate de studii complementare / supraspecializări, obținerii / modificării titlului didactic (asistent, conferențiar, etc.), obținerii / modificării titlului în cercetare (asistent cercetare, cercetător, etc.), obținerii titlului de Doctor în Științe Medicale, modificării locului de muncă.

Cererea va fi însoțită de documente justificative corespunzătoare.

Pentru completarea corecta a Bazei de date a Colegiului Medicilor Ilfov si a Registrului Medicilor din Romania, este necesara completarea Formularului specific (descarca formularul), care va fi depus la sediul Colegiului Medicilor Ilfov sau trimis la adresa email: office@cmilfov.ro pana la data de 31.03.2017.