REATESTAREA PROFESIONALĂ A MEDICILOR

Reglementare: Decizia 15/2007 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România.

Reatestarea profesională a medicilor se aplică în cazul medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani.

În cazul în care un medic a întrerupt activitatea medicală pentru o perioadă mai mare de 5 ani, acesta este obligat să urmeze un program de readaptare profesională sub forma unui stagiu practic cu durată de 3 luni (pentru medicii de medicină generală, medicii specialişti de medicină de familie şi medicii cu specialităţi medicale şi paraclinice), respectiv 6 luni (pentru medicii cu specialităţi chirurgicale)

La finalizarea stagiului, se organizează o formă de evaluare finală ce se susţine în faţa unei comisii de examinare.

În vederea intrării în programul de readaptare profesională, medicul interesat va completa o cerere (descarca) în acest sens pe care o va depune la secretariatul Colegiului Medicilor Ilfov.