Inscrierea in Colegiul Medicilor Ilfov si eliberarea Certificatului de Membru al Colegiului Medicilor din Romania

Documente necesare:

   1. Cerere tip (descarca)

   2. Copie legalizata dupa diploma de absolvire a facultatii de medicina

   3. Copie dupa prima pagina a Carnetului de rezident din care sa reiasa  Ordinul de confirmare in rezidentiat (pentru medicii rezidenti)

   4. Copie dupa Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist si primar, dupa caz)

   5. Copie dupa Certificatele de Competente, Atestate de studii complementare sau Supraspecializari obtinute (daca este cazul)

   6. Copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte medicale (daca este cazul)

   7. Adeverinta U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor, etc) (daca este cazul)

   8. Copie dupa Decizia de cercetator (daca este cazul)

   9. Adeverinta de la locul de munca prezent sau de la ultimul loc de munca, dupa caz care sa contina date referitoare la: angajator, functia si perioada in care a desfasurat activitatea medicala (daca este cazul)

   10. Certificatul Profesional Curent (pentru medicii veniti prin transfer de la alt Colegiu al medicilor teritorial sau din strainatate)

   11. Nota de transfer (pentru medicii veniti prin transfer de la alt Colegiu al medicilor teritorial )

   12. Certificatul de sanatate tip A5 cu viza Psihiatrie (in original), valabil 3 luni – eliberat de unitatile medicale abilitate :

   13. Certificatul de cazier judiciar (în original)

   14. Copie dupa Buletinul de Identitate / Carte de identitate

   15. Copie dupa Certificatul de casatorie / divort – in cazul schimbarii numelui

   16. Chitanta privind achitarea Taxei de inscriere

   17. Dosar cu șină

Documentele depuse în copie vor purta mentiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului

Dosarul complet care va conține în ordine documentele in ordinea de mai sus va fi depus la secretariatul Colegiului Medicilor Ilfov.

Totodata, pentru inscrierea in Colegiul Medicilor din Romania, medicii trebuie sa depuna Juramantul profesional. Acesta se organizeaza in sesiuni dedicate, in cadru solemn

Certificatul se emite in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete.

Certificatul de Membru al Colegiului Medicilor din Romania devine operativ numai dupa încheierea Asigurarii de Raspundere civila.