PRACTICA MEDICALĂ

Practicarea profesiei de medic pe teritoriul României este reglementată în principal prin:

      • Hotărârea de Guvern nr. 1464/2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor

      

Înscrierea în Colegiul Medicilor Ilfov şi eliberarea Certificatului de Membru al Colegiului Medicilor din Româniadetalii

  Vizarea anuală a Certificatului de Membru al Colegiului Medicilor din România – detalii

Actualizarea datelor personale şi profesionale ale medicilordetalii

Continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare- detalii

Continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare în funcţia de şef de secţie detalii

Reatestarea profesională a medicilor (în cazul medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani) detalii

Transferul medicilor detalii

Eliberarea Certificatului Profesional Curent detalii

Nedemnităţi şi incompatibilităţi detalii

Desfășurarea activității medicale cu caracter temporar/ocazional de către medicii cetățeni străini aparținând țărilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene detalii

Desfășurarea activității medicale cu caracter ocazional de către medicii cetățeni străini aparținând statelor terţe Uniunii Europene detalii

 
⇐(inapoi)