ÎNFIINȚAREA UNITĂȚILOR MEDICO-SANITARE

 Infiintarea unitatilor medico-sanitare este reglementata in principal prin:

  • Ordonanta Guvernului 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
  • Ordinul MSF 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
  • Ordonanta Guvernului 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
  • Legea 31/1990Legea Societatilor

Infiintarea cabinetelor medicale fara personalitate juridica (cabinete medicale individuale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala) detalii

Infiintarea Unitatilor Medicale -societati comerciale (Legea 31, OG 124) –detalii

Infiintarea Cabinetelor Medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial -detalii