Certificatul Profesional Curent

 

– este documentul care cuprinde datele personale relevante cu privire la onorabilitate si moralitate, inclusiv la competenta cu care medicii, medicii dentisti si farmacistii isi exercita profesia.

– este valabil pe o durata de 3 luni de la data emiterii.

– se elibereaza in vederea:

  • intocmirii dosarului de inscriere la orice examen de promovare profesionala sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic, de medic dentist si, respectiv, de farmacist;
  • infiintarii cabinetelor medicale/de medicina dentara, in cazul medicilor, respectiv al medicilor dentişti;
  • exercitarii profesiei in afara granitelor Romaniei.

Documente necesare eliberarii Certificatului Profesional Curent: Cerere descarca

DECIZIE nr. 14 din 29 iunie 2018 a C.N. al C.M.R. privind întocmirea și emiterea certificatului profesional curent