DESPRE COLEGIUL MEDICILOR ILFOV


Colegiul Medicilor Ilfov este organizat și funcționează în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ca organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată

Colegiul Medicilor Ilfov are personalitate juridică și este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-și atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

Colegiul Medicilor Ilfov are ca obiect de activitate în principal aplicarea legilor și regulamentelor care reglementează autorizarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată, reprezentarea intereselor profesiei de medic și pastrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

De asemenea, activitatea Colegiului Medicilor Ilfov se face în baza prevederilor Codului de deontologie medicală, a Statutului Colegiului Medicilor din România, a Deciziilor Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România și a reglementărilor interne de funcționare.

ATRIBUȚII                              ORGANIZARE                              COMISII